0615860343 info@freebird69.nl

1ste paasdag van dit jaar kreeg ik een verontrustend appje van een veteraan uit mijn oude eenheid.

Het ging niet goed met X. Er was gegronde angst dat X zichzelf of andere iets aan zou doen en daarbij leefde X al een tijd zonder vaste woon en verblijfplaats, geen geldig ID, geen digiD.

X is actief dienend. De afgelopen jaren zijn er diverse grove fouten gemaakt in de re-intergratie van X. Foutje is menselijk en wenselijk is dan ook dat de fout hersteld wordt zodat X gewoon voorwaarts kan.

Zonder op dit moment te veel in detail te willen treden hebben we de afgelopen periode X zo veel als mogelijk begeleid en niet geheel zonder succes.

De laatste loodjes wegen het zwaarst maar op dit moment lijkt het er sterk op dat er een bijzonder smerig spelletje gespeeld is door een een bepaalde afdeling binnen de defensie organisatie.

Sinds gisterenavond zit X vast voor een veroordeling uit 2009. Let wel, het ging om ongeoorloofd afwezig ten tijde dat zijn PTSS gediagnostiseerd werdt en waarom is hier niet eerder actie op ondernomen?

De betreffende defensieorganisatie heeft 3 maanden geleden beweerd dat de lei schoon was en er niks open stond tegen X. Ik was getuige van dit gesprek.

Het is een groot schandaal dat X, een veteraan die tijdens zijn missie, door medisch handelen, een maat het leven heeft gered, op dit moment nog steeds vast zit ondanks de inspanningen van diverse hoog geplaatste functionarissen.

De gehele geschiedenis van X is ons bekend en kunnen we staven. Wij zijn bijzonder benieuwd hoe men dit gaat oppakken en kijken met argusogen toe hoe dit opgelost gaat worden.

Persoonlijk kan ik stellen dat ik dit medium volledig zal benutten om het verhaal tot in detail in openheid te brengen indien dit niet opgelost wordt.

Spelletje spelen is leuk maar wees een goede verliezer.

69E van de base, in het net.

UPDATE: betrokkene is vrij. Nu rust en daarna iets met onderste steen.