0615860343 info@freebird69.nl

VeteranenEnzo

VeteranenEnzo begeleidt veteranen naar de arbeidsmarkt.

Dat doen zij als onderdeel van de site BanenEnzo.

Contactpersoon voor de veteranen is Drs. Carel Banse (Kolonel KLu b.d.).

Samen met Mr. Johan Bekema - die de contacten met het bedrijfsleven verzorgt - en met de andere medewerkers van BanenEnzo proberen ze de veteranen zo goed mogelijk te ondersteunen bij hun zoektocht naar nieuw werk op de arbeidsmarkt.

Freebird69 heeft wekelijks contact met VeteranenEnzo.

Lees meer op de pagina van VeteranenEnzo.

Visie

VeteranenEnzo is – vanuit maatschappelijke betrokkenheid – van mening dat veteranen en andere (ex-)militairen onze aandacht verdienen bij het realiseren van hun toekomstplannen buiten Defensie. 

Door hun opleiding, training en ervaring kunnen zij belangrijke bijdragen leveren aan bedrijven en instanties. Adequate begeleiding bij de transitie van Defensie naar de burger arbeidsmarkt zorgt voor een soepele overgang en een nieuw, duurzaam dienstverband.

VeteranenEnzo biedt daarom op verzoek van veteranen en (ex-)militairen aanvullende diensten op het gebied van arbeid, zoals begeleiding en bemiddeling op maat bij de overgang naar werk buiten Defensie.

VeteranenEnzo zoekt de samenwerking met werkgevers en werkgeversorganisaties.

VeteranenEnzo is onderdeel van BanenEnzo.

Missie

VeteranenEnzo begeleidt:

  • veteranen – die Defensie al hebben verlaten – en die een passende baan zoeken op de arbeidsmarkt

  • veteranen – die nog in actieve dienst zijn – en die zich willen oriënteren op een baan buiten Defensie

  • (ex-)militairen, die geen veteraan zijn

Deze groepen hebben grote toegevoegde waarde voor het bedrijfsleven vanwege hun specifieke competenties en unieke werkervaring.

VeteranenEnzo wil een onderscheidende rol spelen bij het op maat begeleiden en bemiddelen van deze veteranen en (ex-)militairen naar passend werk in de burger sector.