0615860343 info@freebird69.nl

Notitie aan mezelf maar voor andere thuisfronters waarschijnlijk ook interessante informatie.

Wanneer je veteraan via het veteranenloket om hulp vraagt betekent dat niet dat je zelf automatische aangemeld staat.
De veteraan is dus degene die aangeeft waar en op wat voor manier je meegenomen wordt in de zorg vraag.

Dit betekend wanneer je partner het niet wenselijk vind om je mee te nemen naar gesprekken dit dus ook niet gebeurd.
Ook als de partner stopt met de behandelingen of de gesprekken met maatschappelijkwerk, stopt de zorg voor jou automatisch ook.

De oplossing in deze is eigenlijk heel simpel. Meldt je partner zich aan bij het loket, doe dit voor jezelf dan ook.

Wat heeft dit tot gevolg? Dat jouw hulpvraag ook gehoord wordt en jij net zo goed recht hebt op zorg/begeleiding.

Wat je partner dan ook maar beslist in zijn zorgtraject. Jouw hulpvraag blijft staan.

Dit geldt dus ook voor kinderen van veteranen