0615860343 info@freebird69.nl

Dennis

Ik heb geen PTSS.

Na de uitzending ben ik anders thuis gekomen. Ik heb schade en mijn gezin inmiddels ook. Als ik dit vertel aan iemand uit mijn omgeving krijg ik altijd dezelfde vraag. 
Oké, dus je hebt PTSS?

Nee, ik heb Moral Injury. 

Waarschijnlijk heeft 80% er nog nooit van gehoord maar het bestaat wel degelijk. Voor een hoop van ons de dagelijkse realiteit. Moral Injury is in Nederland een redelijk onbekende. Eigenlijk heel raar. 

Wat is Moral Injury in vergelijking met PTSS?
Waar bij PTSS trauma ten grondslag ligt is bij Moral Injury schuld en schaamte de basis. Ik kreeg de diagnose 2 jaar geleden van mijn behandelaar en mijn behandel traject is daar ook op gebaseerd. 

Binnen de diagnostiek van de veteranenzorg is Moral Injury geen erkende aandoening. Het gevolg hier van kan zijn dat er veteranen rondlopen met de stempel PTSS terwijl Moral Injury de juiste diagnose is. Een vreemde zaak? 
Nee. De diagnose Moral Injury is midden jaren 80 in Amerika voor het eerst op papier gezet na onderzoek naar psychische schade bij veteranen. Er werd aangetoond dat er een groot verschil was in behandeling tussen trauma of schuld en schaamte. Vele jaren later is dit in Amerika een erkende diagnose geworden. 

Vandaag hebben Mariska en ik een symposium bijgewoond in Doorn. Onder andere geïnitieerd door Erwin Kamp, hoofd GV'er van Defensie. Erwin heeft zich, samen met andere, de afgelopen jaren verdiept in de materie van Moral Injury. Vandaag kwamen deze mensen aan het woord om Moral Injury onder de aandacht te brengen bij hen die het moeten signaleren en/ of behandelen. De GV'ers, psychologen, klinisch psychologen, maatschappelijkwerkers en diverse militairen uit hogere gelederen. Enkele gaven aan nog nooit van de diagnose gehoord te hebben.

Moral Injury zal niet vanaf morgen op de menukaart van uw psycholoog staan...
Er is nog een lange weg te gaan maar het begin is er en na wat ik vandaag heb geproefd wordt er tempo gemaakt.

Er zijn vandaag diverse lezingen gegeven door wetenschappers. Hier en daar vloog er een waterval aan vakjargon door de zaal maar het was goed te volgen. Met name de bevindingen van Tine Molendijk, wetenschapper gebonden aan de Radboud universiteit Nijmegen, werden in klare taal verteld. Alsof het uit de mond van een veteraan kwam. 

Jammer dat er door een officier ook hardop gedacht werd aan de eventuele financiële consequenties van deze "nieuwe" diagnose. Persoonlijk raakte me dit diep. Ik ben niet uit op een dikke uitkering. Ik heb een militair invaliditeitspensioen (MIP) gerapporteerd op basis van PTSS terwijl ik de diagnose Moral Injury heb. Ik lever mijn MIP zo in voor een rapport met eindconclusie Moral Injury. Dat is wat erkenning inhoud. De opmerking van de officier was totaal ongepast en toont helaas aan dat geld nog steeds een grote rol speelt in de zorg. 

Mariska en ik zijn geen psychologen. Dat laten we bij de professionals. Ik denk echter wel dat het zeer leerzaam is, voor sommige misschien zelfs wel raadzaam, om zich er in te verdiepen. In sommige gevallen kan een behandeling gericht op PTSS negatieve effecten opleveren als het blijkt te gaan om Moral Injury. Alleen al daarom verdient het aandacht.

Om meer bekendheid te geven aan Moral Injury heeft Erwin Kamp vandaag een website gelanceerd: www.moralinjury.nl