0615860343 info@freebird69.nl

Mariska

In Nederland hebben we 4 militairen fondsen, deze zijn in het leven geroepen om militairen/veteranen en hun familie financieel te ondersteunen wanneer ze dat zelf op een bepaald vlak even niet meer lukt.

Denk bijvoorbeeld aan kosten die gemaakt moeten worden om iemand weer terug op de rit te krijgen, of te ondersteunen om vooruit te kunnen gaan. Dit alleen wanneer hier binnen de veteranen wet geen voorziening voor is. En men zelf niet beschikt over de financiële middelen.

Deze fondsen worden gevuld door o.a. schenkingen. En komen dus uit de gedachtegang dat deze personen/organisaties de doelgroep een warm hart toe dragen.

Ons eigen motto is en blijft, nooit geschoten is altijd mis, dus ook hier maar eens werk van gemaakt. 

De vraag!!! zou het lukken, om ook iemand via deze weg uit de brand te helpen. 

Ja dus....daar zijn we voor. Was het antwoord van de fondsen, als de aanvraag reëel is en de nood hoog gaan we graag over tot actie.
En is de aanvraag dus goed gekeurd door de gemeenschappelijke fondsen (in deze fonds 1815).

En kan een veteraan weer voorwaarts.

Thanx voor het mee denken #meforyou

En super bedankt, gemeenschappelijke militairen fondsen voor jullie inzet in deze.

Met z'n allen!