0615860343 info@freebird69.nl

Freebird69 verzorgt op verzoek lezingen, die aan het publiek en je verwachtingen kunnen worden aangepast.

Raoul Janssen, Dennis van der Kraats en Carel Banse zijn beschikbaar voor de onderwerpen: Moral Injury respectievelijk PTSS en Indie/Nieuw Guinea-veteranen.

Informatie kun je opvragen via het contactformulier aan het eind van deze pagina.

 

RAOUL JANSSEN:

“Vijftien jaar lang heb ik toneelgespeeld, nu is het tijd om nu mijn verhaal te vertellen.”

Raoul Janssen is één van de militairen die het Draaginsigne Gewonden uitgereikt heeft gekregen. Janssen ontving het draaginsigne voor de geestelijke verwonding die hij opliep tijdens zijn uitzending naar voormalig Joegoslavië in 1993. Vlak daarna is zijn boek verschenen over zijn ervaringen: “De verborgen waarheid (over PTSS)”.

Voor Raoul is de uitreiking een afronding van een twee jaar durende herstel-periode van een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Begin 2008 werd deze diagnose gesteld als gevolg van zijn uitzending. Nadat Raoul in therapie was gegaan, begonnen de mensen in zijn directe omgeving vragen te stellen over het hoe, waar en waarom. Raoul heeft inmiddels de 100ste lezing achter de rug. Het doel van Raoul is PTSS uit de taboe sfeer te trekken door het bespreekbaar te maken. De lezingen van Raoul vinden plaats op de meest uiteenlopende locaties. Van een zaal met directe collega’s tot een klas vol doktersassistentes in opleiding. Een lezing van Raoul is voor iedereen interessant. PTSS is niet voorbehouden aan militairen. Het komt voor in iedere laag van  de bevolking. Raoul geeft de aanwezige een bijzondere inkijk in het leven met en onderkennen van PTSS.

Voor meer informatie over Raoul, zie zijn website: http://www.jehebternietvoorgekozen.nl en zijn blog.

Tijdsduur: minimaal 90 minuten

DENNIS VAN DER KRAATS:

“De jaren na de uitzending waren een uitzending op zich. Met name voor mijn omgeving”

Dennis van der Kraats heeft een Moral Injury opgelopen na zijn laatste uitzending naar Afghanistan in 2008. Samen met zijn vrouw Mariska runt Dennis ‘Freebird69‘ waarmee ze de veteraan herkenning en het thuisfront erkenning willen bieden. Daarnaast hebben ze als doel om alle partijen te laten samenwerken om zowel de veteraan als het thuisfront uit een uitzending te halen.

Achteraf tot zijn spijt, heeft Dennis kort na de uitzending de dienst verlaten. De jaren die volgden waren een sprong in een neerwaartse spiraal voor Dennis en zijn gezin, tot rock bottom werd bereikt. Met maximale inzet van Dennis zelf en zijn gezin ziet de toekomst er weer stukken beter uit. Tijdens een lezing neemt Dennis de aanwezigen mee terug naar zijn laatste missie en geeft hij een inkijkje in wat de gevolgen van een uitzending met een veteraan en zijn omgeving kunnen doen. Dennis heeft inmiddels lezingen verzorgd voor bedrijven, verenigingen en universitaire opleidingen.

Meer informatie vind je op de facebookpagina van Freebird69.

Tijdsduur: minimaal 90 minuten

CAREL BANSE:

“Om ons niet te belasten praatten onze (groot)ouders niet over de gebeurtenissen in Nederlands-Indie. Maar door te zwijgen hebben ze ons – onbedoeld – toch belast.”

Carel Edward Martijn Banse heeft 35 jaar gediend bij de Koninklijke Luchtmacht. Hij is geen veteraan, maar zijn vader wel. Carel Anton Banse (1929-2004) heeft gediend bij het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger en de Koninklijke Landmacht in Nederlands-Indie, Korea en Nieuw-Guinea. Als kind was Carel jr. onder de indruk van de intieme band tussen zijn vader en diens dienstkameraden. 

Die intimiteit was zeldzaam tussen Carel jr. en zijn vader. Onbegrip, boosheid, teleurstelling, trots, verwondering en allerlei andere emoties wisselden elkaar af. De vader-zoon-relatie wordt het best geïllustreerd door de titel van het boek, dat Carel in 2015 voor zijn vader maakte: ‘Onbereikbaar Dichtbij‘. Het bevat verhalen van Indie-veteranen en Nieuw-Guinea-veteranen en kent meerdere ambities:

  • het betonen van eer aan de veteranen als erkenning van hun betekenis voor onze vrijheid;
  • het vastleggen van verhalen van veteranen (‘lest we forget’);
  • het bevorderen van bekendheid met deze periode uit de vaderlandse geschiedenis;
  • het bevorderen van begrip voor oudere en jongere veteranen;
  • het betrekken van de jeugd bij veteranen.

In zijn presentatie gaat Carel in op de complexiteit van zijn relatie met zijn vader (Wie was nu Onbereikbaar Dichtbij voor wie?), de Nederlands-Indische geschiedenis (het zwijgen over het leed en de traumatische ervaringen) en probeert hij een brug te slaan tussen de ‘oudere’ veteranen, de ‘jongere’ veteranen en de jeugd.

Carel Banse zet zich in voor arbeidsbemiddeling voor veteranen (via VeteranenEnzo), voor de Oorlogsgravenstichting, en de jaarlijkse herdenking Ereveld Vol Leven. Voor een compleet overzicht van zijn activiteiten, zie de website van Onbereikbaar Dichtbij.

Tijdsduur: minimaal 90 minuten

 

 

CONTACTFORMULIER

’Veteraan krijgt een schoolklas stil’’ – Algemeen Dagblad’.

Militairen, zowel mannen als vrouwen, zetten zich overal ter wereld in, in dienst van de vrede of in oorlog. Veteranen van uiteenlopende oorlogen en vredesmissies (denk aan Nieuw-Guinea, Libanon, Bosnië of Afghanistan) bezoeken scholen en gaan in gesprek met leerlingen over hun uitzending.

Wat betekent het voor hen om veteraan te zijn?

Hoe is het om als militair lang van huis te zijn in een risicovol gebied?

Wat doet een oorlogssituatie met een mens?

Maar ook wat zou je zelf over hebben voor vrede?

Gastlessen door veteranen zijn een goed voorbeeld van levend en bevraagbaar onderwijs. De kracht zit in de persoonlijke verhalen over militaire ervaringen en de gevolgen daarvan. De veteranen zijn hier speciaal voor opgeleid en zijn uitstekend in staat het persoonlijke verhaal te delen met jongeren. Een verhaal van een veteraan zet de leerlingen dan ook zeker aan het denken.

Voor meer informatie omtrent Veteraan in de klas klik hier.