0615860343 info@freebird69.nl

CAREL BANSE:

“Om ons niet te belasten praatten onze (groot)ouders niet over de gebeurtenissen in Nederlands-Indie. Maar door te zwijgen hebben ze ons – onbedoeld – toch belast.”

Carel Edward Martijn Banse heeft 35 jaar gediend bij de Koninklijke Luchtmacht. Hij is geen veteraan, maar zijn vader wel. Carel Anton Banse (1929-2004) heeft gediend bij het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger en de Koninklijke Landmacht in Nederlands-Indie, Korea en Nieuw-Guinea. Als kind was Carel jr. onder de indruk van de intieme band tussen zijn vader en diens dienstkameraden. 

Die intimiteit was zeldzaam tussen Carel jr. en zijn vader. Onbegrip, boosheid, teleurstelling, trots, verwondering en allerlei andere emoties wisselden elkaar af. De vader-zoon-relatie wordt het best geïllustreerd door de titel van het boek, dat Carel in 2015 voor zijn vader maakte: ‘Onbereikbaar Dichtbij‘. Het bevat verhalen van Indie-veteranen en Nieuw-Guinea-veteranen en kent meerdere ambities:

  • het betonen van eer aan de veteranen als erkenning van hun betekenis voor onze vrijheid;
  • het vastleggen van verhalen van veteranen (‘lest we forget’);
  • het bevorderen van bekendheid met deze periode uit de vaderlandse geschiedenis;
  • het bevorderen van begrip voor oudere en jongere veteranen;
  • het betrekken van de jeugd bij veteranen.

In zijn presentatie gaat Carel in op de complexiteit van zijn relatie met zijn vader (Wie was nu Onbereikbaar Dichtbij voor wie?), de Nederlands-Indische geschiedenis (het zwijgen over het leed en de traumatische ervaringen) en probeert hij een brug te slaan tussen de ‘oudere’ veteranen, de ‘jongere’ veteranen en de jeugd.

Carel Banse zet zich in voor arbeidsbemiddeling voor veteranen (via VeteranenEnzo), voor de Oorlogsgravenstichting, en de jaarlijkse herdenking Ereveld Vol Leven. Voor een compleet overzicht van zijn activiteiten, zie de website van Onbereikbaar Dichtbij.

Tijdsduur: minimaal 90 minuten

 

 

Freebird69 verzorgt op verzoek lezingen, die aan het publiek en je verwachtingen kunnen worden aangepast.

Raoul Janssen, Dennis van der Kraats en Carel Banse zijn beschikbaar voor de onderwerpen: Moral Injury respectievelijk PTSS en Indie/Nieuw Guinea-veteranen.

Informatie kun je opvragen via onderstaand formulier.

CONTACTFORMULIER